Fushikawa Kokoro to Kozukuri Shitai!


A fim de demonstrar seu imenso amor, Naoe Yamato pretende engravidar sua namorada Kokoro, linda namorada, aliás.